Nyheter

Bertil Fritzson

Publicerad 10 juni 2016

I Tvärreds kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Bertil Fritzson som avled den 23 maj i en ålder av 86 år. Som inledning spelades från cd La Novia varefter Staffan Bäck sjöng Där rosor aldrig dör till orgelackompanjemang av Majvor Sigvardsson följt av unison sång i psalmen Den blomstertid nu kommer. Officiant var Per Jonstoij som höll griftetalet och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av två psalmer, Tack, min Gud, för vad som varit samt Närmare, Gud, till Dig. Ytterligare musik som spelades var Guldet blev till sand och Drömmen om Elin. I kyrkan tog Inga-Lill med familj, syster med familj samt släkt, vänner och grannar ett sista farväl. Som avslutning spelade Majvor Sigvardsson Gammal fäbodpsalm. Efter gudstjänsten inbjöds till minnesstund i församlingshemmet. Där spelades dragspelsmusik från cd och samlingen avslutades av Per Jonstoij och unison sång i psalmen De skall gå till den heliga staden. Bertil Fritzson hedrades med blommor samt minnesgåvor till Hjärt–Lungfonden.