Nyheter

Bernt Andersson

Publicerad 22 maj 2015

I Gällstad och Södra Säms kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Bernt Andersson, Gällstad, som avled 23 april i en ålder av 78 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Annika Persson med att spela Bridge over troubled water och därefter sjöng Cecilia Andrén Där rosor aldrig dör. Psalmerna Bred dina vida vingar och De skall gå till den heliga staden sjöngs gemensamt under gudstjänsten. Officiant var Per Jonstoij som höll griftetal, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. I samband med begravningsbönen sjöng Cecilia Andrén Håll mitt hjärta. Under stilla musik tog barnen Peter, Stefan, Susanne och Pernilla med familjer, syskon med familjer, släkt, vänner och grannar ett sista farväl. Som avslutning på gudstjänsten sjöng Cecilia Andrén Strövtåg i hembygden och därefter spelade Annika Persson Amazing grace. Bernt Andersson hedrades med vackra blommor och minnesgåvor till Cancerfonden. Gravsättning kommer att ske på Gällstads kyrkogård.