Nyheter

Bengt Hellqvist

Publicerad 3 november 2016

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Bengt Hellqvist som avled den 22 oktober i en ålder av 86 år. Som inledning spelade Arne Gunnarsson Love me tender varefter Staffan Bäck sjöng Du är för alltid en del utav mig följt av unison sång i psalmen Blott en dag. Officiant var Per Jonstoij som höll griftetalet samt förrättade överlåtelsen. Staffan Bäck sjöng Jag har hört om en stad följt av begravningsbön och psalmen Bred dina vida vingar. I kyrkan tog makan Inga-Maj, dottern Carina och sönerna Christer och Conny med familjer, syskon med familjer, samt släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning sjöng Staffan Bäck Man ska leva för varandra och Arne Gunnarsson spelade till sist Amazing grace. Bengt Hellqvist hedrades med blommor samt minnesgåvor till Alzheimerfonden.