Nyheter

Behov av mening

Publicerad 28 februari 2015

Känslan av sammanhang är enligt sociologen Antonovsky det allra viktigaste för att en människa ska må bra. Denna känsla får vi genom att vår omvärld ter sig begriplig, hanterbar och meningsfull. Kan vi bara förstå, hantera och ana en meningsfullhet på något plan i livet kan vi klara av stor mental press. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet.