Nyheter

Asta Haglund

Publicerad 29 februari 2016

I Gällstads och Södra Säms kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Asta Haglund, Gällstad, som avled 11 februari i en ålder av 98 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Annika Persson med att spela Gässen flytta och sjöng därefter Himlen är oskyldigt blå. Ulf Jonsson var officiant och höll griftetalet, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Bred dina vida vingar, Närmare Gud till dig och Härlig är jorden sjöngs gemensamt. I anslutning till griftetalet sjöng Annika Persson I den stora sorgens famn till eget orgelackompanjemang. Under stilla musik tog döttrarna Britt-Marie med familj och Anna-Stina, sonen Stellan med familj, syster med familj, syskonbarn med familjer, släkt, grannar, vänner och personal från Ekero ett sista farväl vid en vackert smyckad kista. Som avslutande musik sjöng Annika Persson Flyttfåglarna och spelade därefter Amazing grace. Efter akten i kyrkan inbjöds till minnesstund i Gällstads församlingshem. Där medverkade Rune Berglund med minnesord. Dottern Britt-Marie minnestalade och tackade sedan alla gäster för deras närvaro i kyrkan och på minnesstunden. Ulf Jonsson avslutade samlingen genom att läsa verser från psalmen Bliv kvar hos mig. Asta Haglund hedrades med blommor och minnesgåvor till Läkare Utan Gränser. Gravsättning kommer att ske på Gällstads kyrkogård.