Nyheter

Arne Johansson

Publicerad 3 mars 2016

I Lommaryds kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Arne Johansson, Tranås och Ulricehamn. Karin Axelsson inledde med att spela Air på orgel. Magnus Lindh inramade akten med sångerna Blott en dag och Där rosor aldrig dör till pianoackompanjemang av Karin Axelsson. Officiant var Ylva Eklund som höll griftetalet och förrättade överlåtelsen. Som avslutningsmusik framförde Karin Axelsson Amazing grace. Kistan bars i procession och gravsattes i familjegraven på Lommaryds kyrkogård. Vid graven tog anhöriga och övriga närvarande avsked. För att hedra Arne Johanssons minne hade även blommor samt minnesgåvor till Frälsningsarmén lämnats. Minnesstund följde i Församlingshemmet där minnesord lämnades av systern Ing-Britt Johansson och systern Margit Sjölin som även läste dikten Döden tänkte jag mig så. Magnus Lindh läste en skriven hälsning från brodern Gösta Karlström. Vidare minnestalade Jonny Beverhjelm samt svågern Ragnar Sjölin. Magnus Lindh framförde de anhörigas tack och Ylva Eklund avslutade samvaron.