Nyheter

Ann-Marie Larsson

Publicerad 3 juni 2015

I Hulareds kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ann-Marie Larsson, Hulared/Dalstorp, som avled den 2 maj i en ålder av 83 år. Officiant Jösta Björling höll griftetalet och förrättade överlåtelsen. Vid orgeln tjänstgjorde Karl-Johan Gollnik, som också medverkade med solosång, och som solist med saxofon och tvärflöjt hördes Larsowe Peterson. Utöver med vackra blommor hedrades Ann-Marie Larssons minne med gåvor till Cancerfonden. Vid den blomstersmyckade kistan tog maken Rune och döttrarna Ingrid och Chatrine med familjer, syskon med familjer, övrig släkt, grannar och vänner samt personal från Hemtjänsten i Dalstorp ett stilla avsked. Ett tack framfördes för uppslutningen i kyrkan, blommor och minnesgåvor. Efter akten i kyrkan samlades begravningsgästerna till en minnesstund i Dalstorps församlingshem. Representanten framförde gästernas tack och stunden avslutades med ett musikstycke. Ann-Marie Larsson får senare sin viloplats i familjegraven på Hulareds kyrkogård.