Nyheter

Anita Roth

Publicerad 24 oktober 2016

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Anita Roth, Ulricehamn, som avled 6 oktober i en ålder av 78 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Urban Gärdborn med att spela Tröstevisa på orgel och därefter sjöng Bengt Merhamre Så skimrande var aldrig havet till eget gitarrackompanjemang. Bengt Merhamre var officiant och höll griftetalet, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Det finns djup i Herrens godhet samt Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog sönerna Stefan, Ulf och Per med familjer, släkt, vänner och grannar ett sista farväl vid kistan. Som avslutning på akten sjöng Bengt Merhamre Strövtåg i hembygden och därefter spelade Urban Gärdborn What a wonderful world. Anita Roths minne hedrades med blommor samt gåvor till Cancerfonden. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.