Nyheter

Aila Johansson

Publicerad 29 september 2016

I Dalstorps kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Aila Johansson, Dalstorp, som avled 4 september i en ålder av 84 år. Som inledning på gudstjänsten spelade Gunilla Olausson Gammal fäbodpsalm och därefter spelade Larsowe Peterson Där rosor aldrig dör på saxofon till orgelackompanjemang. Officiant var Tomas Jarvid som höll griftetalet, läste valda bibelord samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Du vet väl om att du är värdefull och Var jag går i skogar, berg och dalar sjöngs gemensamt. I anslutning till griftetalet spelade Larsowe Peterson Silvermåne över bergen. Under stilla musik tog maken Kurt, dottern Lena med familj, släkt, vänner, grannar och personal från Hjälmå äldreboende ett sista farväl. Som avslutning på akten framförde Larsowe Peterson Vem kan segla förutan vind på saxofon. Aila Johanssons minne hedrades med blommor samt gåvor till Hjälmå trivselkassa. Gravsättning kommer att ske på Dalstorps kyrkogård.