Fastigheten på postadress Skolgatan 6 i Dalum har bytt ägare

Daniel Berglund, 34 år, ärver fastigheten på Skolgatan 6 i Dalum från Rakel Ann-Mari Gustafsson. Huset är 90 kvadratmeter stort och byggdes 1961. Affären blev klar i mars 2020.
Publicerad 3 april 2020