Annons
Nyheter
I ett första skede bygger Ica Maxi en 6 000 kvadratmeter stor affär på Ubbarp 8:20. Men förslaget till ny detaljplan öppnar för ytterligare 4 000 kvadratmeter butiksyta. Antingen för Ica eller någon annan affär.
Nyheter • Publicerad 2 januari 2014

Nu finns ett förslag tilldetaljplan för fastigheten Ubbarp 8:20. Alltså den mark på östra sidan av väg 46 vid den kommande motorvägen, som Ica vill använda till att bygga en ny, större affär. Nuvarande Icabutik i centrala Ulricehamn kommer som en direkt följd av detta att bantas rejält.

Inför kommunstyrelsens sammanträde på måndag finns förslag att planförslaget ska skickas ut på samråd.

Annons

Planområdet är nästan fyra hektar stort. Med förslaget öppnas för möjligheten att anlägga handel av det slag som Ica efterfrågat.

Närmast väg 46 blir det kundparkering och längre in på tomten ska en affärsbyggnad uppföras. Ica Maxi planerar för en första egen exploatering om cirka 6 000 kvadratmeter butiksyta.

Övrig byggrätt förblir tillgänglig för egen eller annan handelsutbyggnad (se illustration ovan).

– Det är deras koncept som går under namnet Goda grannen. Men vem den grannen blir vet vi inte i dag, säger Lars Holmin (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Du har tidigare sagt att ytterligare utbyggnad förutom den som nu diskuteras är utesluten i området. Gäller det fortfarande?

– Det gäller fortfarande, och av flera skäl. Dels finns det en politisk överenskommelse om att den utbyggnad vi nu öppnar för är tillräcklig. Dels finns det ingen plats för ytterligare utbyggnad.

När tar Ica beslutet att bygga affär på Ubbarp?

– Det vet jag inte. Vi har i vart fall inte hört något ännu.

Vad händer om de backar från planerna?

– Om det skulle bli så, så kommer det framför allt att påverka planerna på nytt stadsbibliotek. I den frågan skulle vi då vara tillbaka på ruta ett. Men frågan är inte aktuell, eftersom jag inte hört något annat än att de fullföljer planerna.

Annons

Detaljplanen fullföljs oavsett vilket?

– Ja, och skulle det mot förmodan inte bli Ica, så finns det andra intressenter. Vi har fått förfrågningar om liknande etableringar. Men eftersom Icas planer gäller, så har vi fått ge beskedet de andra intressenterna att det inte finns plats.

I konsekvensbeskrivningen i samrådsmaterialet tar frågan om effekterna på handel i Ulricehamn upp.

Om handelsetableringen inte blir av, menar den handelsutredning som använts som underlag för planarbetet, att inköp fortsättningsvis görs i angränsande kommuner. Icabutiken i centrum kommer inte minska sina ytor vilket omöjliggör planerna på att inrymma biblioteket över de centralt belägna butikslokalerna.

Det blir en cirkulationsplats i nordvästra delen av planområdet vid före detta Vist festgård. Genom den sänkta hastigheten i cirkulationen bedöms en trafiksäker övergång för gående kunna ordnas. Cirkulationsplatsen och gång- och cykelvägarna längs med väg 46 ingår i vägplanen som tas fram parallellt med detaljplanerna.

Till cirkulationen ansluter den befintliga enskilda vägen mot Ubbarp. Vägen kommer breddas och få en bättre standard inom planområdet.

Bilar ska kunna köra in både ifrån cirkulationsplatsen och söderifrån genom en infart för dem som kommer söder ifrån. Den södra infarten syftar till att avlasta rondellen och underlätta ett bra trafikflöde samt skapa en tydlig och lättorienterbar anslutning till handelsområdet.

Gång- och cykelvägen söder om planområdet till ridskolan kommer inte finnas kvar. I planen föreslås att en ny gång- och cykelväg från Ulricehamn dels ansluter till kvartersmarken från söder, dels passerar på östra sidan av väg 46 för dem som ska vidare norrut eller till ridskolan. En ny gång- och cykelväg ska anläggas från korsningen till ridskolan längs den enskilda vägen.

Ridskolan ska kompenseras med andra marker för bete.

(Källa: Detaljplan för handel inom Ubbarp 8:20 mfl Ulricehamns kommun, Samrådshandling)

Christer Seldevall
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons