Nyheter

Växande skola förlorar resurser

Under senare år har Bogesundsskolan vuxit vad gäller antalet elever utan att motsvarande resurser tillförts. Nu har skolledning och fack slagit larm om en ohållbar situation.
Nyheter • Publicerad 15 mars 2011

Till skillnad mot annars, är problemen den här gången inte orsakade av nedskärningar.

Orsaken står istället att finna i den så kallade resursfördelningsmodellen. Det är en modell som anger vilka resurser som tillförs till kommunens skolor, i förhållande till elevunderlaget.

Problemet är att när en skola får ett ökat antal elever, hänger modellen inte med. De resurser som skolan enligt modellen egentligen har rätt till, tillförs först i efterhand.

Det är det som hänt vid Bogesundsskolan, berättar rektor Per Lindahl.

– Med det ökande antalet elever har vi bytt grupp i resursfördelningsmodellen. I praktiken innebär det att vi inte längre har några rimliga möjligheter att leva upp till vårt uppdrag, säger han.

Det är nu flera veckor sedan skolledningen och lärarförbundet slog larm. Breven skickades i mitten av februari. Men det var först en månad senare, i slutet av förra veckan, efter att UT börjat ställa frågor om skrivelserna, som de diariefördes av Ulricehamns kommun.

Per Lindahl berättar att man haft muntlig överläggning med Göran Nyman, chef för lärande, välfärd och samhällsbyggnad.

– Beskedet vi fick var att man ska se över detta och återkomma med besked inför höstterminen, säger Per Lindahl. 

Göran Nyman bekräftar att han tagit till sig av det som fack och skolledning framfört.

– De har rätt i sin kritik. Vi kommer därför att hantera detta inom gällande ramar för att se till att Bogesundsskolan kommer upp i samma nivå som 2010, vad gäller antalet lärare, säger Göran Nyman.

Trots att antalet elever vid Bogesundsskolan har ökat, har antalet tjänster blivit färre sedan förra året.

– Det säger sig själv att det inte är hållbart i längden, säger Göran Nyman.

Enligt ett muntligt besked till skolledningen kommer antalet tjänster att utökas med motsvarande två heltider. Därmed kommer skolan tillbaka till den nivå som gällde förra året.

Men om antalet elever ökat sedan dess borde väl ytterligare förstärkningar på personalen göras?

– Det är inte så enkelt att man räknar upp antalet lärare proportionellt mot ett ökande antal elever. Det finns ofta möjligheter att klara en elevökning med utan att motsvarande ökning sker på antalet tjänster. Men det finns naturligtvis en gräns, säger Göran Nyman.

– Vad vi kan konstatera är att konsekvenserna av resursfördelningsmodellen har blivit väldigt stora vid Bogesundsskolan. Det krävs fler tjänster för att skolan ska ha rimliga förutsättningar att bedriva verksamhet.

Enligt nuvarande besked skulle lärartätheten vid Bogesundsskolan bli 6,36 lärare per 100 elever inför nästa läsår med nuvarande resurstilldelning. Orimligt, anser skoledningen i sitt brev till processchef Göran Nyman. Den resursen räcker inte för att klara vare sig planering eller undervisning.

”Vi kommer knappt att klara det för våra elever i allmänhet och vi kommer i synnerhet inte att kunna garantera en rimlig undervisning för elever i behov av särskilt stöd”.

I brevet skriver rektorerna Per Lindahl och Jonny Axelsson att de måste kunna driva en verksamhet där man har en rimlig chans att kunna ge eleverna det stöd de har rätt till.

”För att kunna säkerställa dokumentering, pedagogiska åtgärder för elever samt uppföljning av behov så ser vi ingen annan möjlighet än att vi får ett tillägg på två lärartjänster. Då får vi en lärartäthet på 6,9/100 elever”.

Lärarförbundet i Ulricehamn lägger tonvikten vid arbetsklimatet i skolan både för personal och elever: ”Vid sjukfrånvaro har vi stora problem med vikarie anskaffning och med liggande tjänstefördelning kommer det inte att finnas något utrymme att lösa det intern på skolan. Ska vi bedriva pedagogisk verksamhet eller förvaring?”

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.