Nyheter

Så ska Åsunden utvecklas

Nu finns konkreta idéer till hur sjön Åsunden kan utvecklas.
Nyheter • Publicerad 9 september 2011
Hoppas på medvind för Åsunden. Beredningen för samhällsutveckling är nu klara med sin slutrapport om den framtida utvecklingen av sjön Åsunden. Här tar kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (c) och vice ordförande Berit Frändås (s) emot rapporten av Jan-Åke Claesson (c) och Per Gustafsson (s), ordförande respektive vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling.
Hoppas på medvind för Åsunden. Beredningen för samhällsutveckling är nu klara med sin slutrapport om den framtida utvecklingen av sjön Åsunden. Här tar kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (c) och vice ordförande Berit Frändås (s) emot rapporten av Jan-Åke Claesson (c) och Per Gustafsson (s), ordförande respektive vice ordförande i beredningen för samhällsutveckling.Foto: Christer Seldevall

Det är beredningen för samhällsutveckling som i torsdags överlämnade sin slutrapport till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.

Det skedde i form av en egenhändigt tillverkad segelbåt i liten skala med ett usb-minne i masten. Minnet innehöll synpunkter och idéer till hur Åsundan kan utvecklas.

Badbryggor för rörelsehindrade, en förlängd Smögenbrygga samt servicestation för båtar är några av förslagen.

Överlämningen innebar premiär för det nya sättet att arbeta politiskt i Ulricehamns kommun.

Tidigare har olika politiska nämnder lagt fram färdiga förslag, oftast framtagna av kommunala tjänstemän. Men genom den nya politiska organisationen som införts gör man tvärtom.

Nu är det istället politikerna som ger sig ut i verkligheten för att träffa föreningar, näringsliv och enskilda kommuninvånare. Syftet är att fånga upp idéer till hur frågor av olika slag kan lösas.

– Denna modell är ny för oss. Men det visade sig även vara nytt för dem vi träffade, konstaterar beredningsledare Jan-Åke Claesson.

– De blev lite förvånade då vi bad dem komma med förslag. Det var tydligt att de förväntade sig det motsatta, att vi hade förslag med oss.

Men då väl spelreglerna klargjorts har processhjulet, som arbetssättet kallas, rullat på som tänkt var. Det har blivit åtskilliga möten för att ta in förslag samt diskutera utformningen av dessa. Beredningen har även haft spontana kontakter med invånarna, exempelvis genom att finnas på plats vid marknader samt aktiviteter vid sjön Åsunden.

I beredningen är man nöjd med det nya sättet att jobba.

– Det har blivit konkreta frågor som diskuterats, säger Per Gustafsson.

– Detta känns helt rätt. Det har blivit en rak dialog, säger Jan-Åke Claesson

För att förenkla hanteringen av idéerna har dessa delats in i tre grupper, där de högprioriterade är sådana som kan genomföras tämligen omgående.

– Redan nu i höst ska de första förslagen kunna sjösättas, tror Jan-Åke Claesson.

Ledningen för kommunfullmäktige verkade nöjda med beredningens arbete, redan innan de tagit del av själva rapporten.

– Med den här modellen ligger Ulricehamns kommun i framkanten vad gäller att finna nya politiska arbetsformer, menar Berit Frändås, vice ordförande i kommunfullmäktige.

– Det viktiga nu är att vi från kommunfullmäktige ger en återkoppling. Så att de alla de som bidragit med tankar och idéer verkligen får se att det har betydelse för hur kommunen utvecklas, säger Roland Karlsson, ordförande i Kommunfullmäktige.

Förslag till utveckling av Åsunden

Här förslagen till hur Åsunden kan utvecklas, hämtade från den rapport som beredningen för samhällsutveckling lagt fram. Dessa har delats in i tre prioriteringsområden – hög, medel och låg.

Hög prioritering innebär att förslagen bör genomföras så snart som möjligt. För förslagen med medelprioritering gäller att åtgärderna bör inledas inom ett-två år. För de med låg prioritering kan det handla om ytterligare något år.

Hög prioritering

? Badbryggor anpassade för funktionshindrade. Redan inför säsongen 2012 ska en brygga anpassad för rörelsehindrade finnas vid Sturebadet.

? Ny sjökarta. En karta som exempelvis visar badplatser, iläggningsplatser för båtar, fiskeområden och naturskyddsområden bör vara klar till båt- och turistsäsongen 2012.

? Byte av farledsmarkeringar.

? Belysning av 5 knops-skylten.

? Bojar som markerar badplatser i syfte att öka säkerheten för bandande.

? Bryggor för strandhugg.

Medel prioritering

? Utbyggnad av ”Smögenbryggan” med sträckning fram till båtbryggorna.

? Utbyggnad av båtplatser.

Låg prioritering

? Sjömack. För att minska risken för spill och läckage bör kommunen uppmuntra etableringen av en sjömack. Båtbeståndet i Åsunden har ökat kraftigt och i dag beräknas det finnas cirka 1 000 fritidsbåtar i sjön.

Vad händer nu?

Den fasta beredningen för samhällsutvecklingen har arbetat sedan den 31 januari med uppdraget att ta fram en helhetssyn på vilket sätt som sjön Åsunden kan vidareutvecklas med hänsyn framförallt till miljöaspekten, friluftsliv, rekreation och turism.

Beredningen har en avgränsning i sitt arbete att endast komma med förslag för aktiviteter och verksamheter i vattnet samt längs strandlinjen.

Nu har beredningen lämnat sin färdiga rapport till kommunfullfullmäktige.

Vid sitt sammanträde den 26 september kommer kommunfullmäktige att lämna rapporten till kommunstyrelsen för beredning. Efter beredning lämnar kommunstyrelsen ett förslag tillbaka till kommunfullmäktige, som tar beslut.

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.