Nyheter

Radonsamarbete upphandlas inte

Sedan några år tillbaka samarbetar Ulricehamns kommun med företaget Independia om radonmätning. Men någon upphandling har inte gjorts.
Nyheter • Publicerad 14 februari 2011

Ulricehamn samarbete med Independia kostar inget för Ulricehamns kommun, säger Helena Lundgren, miljöinspektör vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Det är ett samarbete som bygger på frivillighet. Independia får använda begreppet Ulricehamns kommun då de skickar ut sina erbjudanden om radonmätning, säger hon.

Ser du någon risk att fastighetsägare som får ett sådant dokument med posten, kan uppfatta det som något obligatoriskt, genom att Ulricehamns kommun nämns i det erbjudande som skickas ut?

– Nej, det framgår tydligt att det handlar om ett erbjudande, som man själv kan ta ställning till, säger Helena Lundgren.

Ulricehamns kommun får ingen ekonomisk ersättning från Independia för samarbetet. Någon ersättning i motsatt riktning förekommer heller inte.

Den som väljer att nappa på erbjudandet från Independia får del av resultatet efter avslutad mätning och analys. En kopia av dessa uppgifter skickas till Ulricehamns kommun. Vilket innebär att de blir en offentlig handling.

Enligt Helena Lundgren är fördelen för kommunen att man får del av de aktuella mätresultaten.

– Det är bra för vår del eftersom vi då får koll på läget, vad gäller radonförekomst i fastigheter. I ett fall, det rörde ett flerfamiljshus, hade vi dokument som visade på radonhalter över gällande gränsvärde. Där kunde vi ställa krav på åtgärder, eftersom det var fråga om uthyrning av bostad, säger Helena Lundgren.

Kommunens samarbete med Independia inleddes för tre år sedan. Dessförinnan hade kommunen ett liknande samarbete med ett annat företag i landet som också gör radonmätningar.

På kommunens hemsida informeras om samarbetet. Här informeras om vilka övriga ackrediterade företag som utför radonmätning.

Varför valdes just Independia?

– Man såg det som en fördel att de hade bred kompetens och kunde mer om radon än bara mätning. Det var svårt för allmänheten att hitta kompetenta utredare enligt tidigare medarbetare.

I de fall förhöjda värden har mätts upp, får fastighetsägaren åtgärdsförslag från Independia i samband med att mätresultatet skickas tillbaka.

Hade det inte varit bättre att Independia enbart mäter radon, och att fastighetsägaren själv får gå vidare då det gäller att åtgärda förhöjda radonhalter?

– Hushållen får själva gå vidare med att kontakta sakkunnig för utredning av orsakerna bakom den förhöjda radonhalten. De får själva välja vem de vill anlita. Sökvägar för att hitta sakkunniga finns på kommunens hemsida samt på länsstyrelsens hemsida om radonbidrag.

– Eftersom Independia tillhandahåller även denna tjänst kommer de att skicka erbjudande om radonutredning till de kunder som fått radonhalter som är 200 Bq per kubikmeter eller högre. De som antar erbjudandet om utredning får troligen ett offertförslag på de föreslagna åtgärderna eftersom Independia även gör sådana. Har man beställt en utredning kan man använda resultatet och åtgärdsförslaget för att kontakta andra företag för att få offerter på arbetet.

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft, det vill säga över 200 Bq/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong.

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Mätning i en- eller tvåplanshus kostar mellan 200 och 500 kronor.

Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre vilket ger ett årsmedelvärde. Du lever precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår.

(Källa: Boverket)

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.