Annons
Nyheter

Ny organisation ska förnyas igen

Det dubbla ledarskapet skrotas. Nya skolområden införs. Efter utvärdering ska kommunens förvaltning organiseras om.
Nyheter • Publicerad 23 september 2014

Nuvarande organisation infördes 2011. Den stora förändringen då var att de tidigare sex förvaltningarna slogs samman till en. Samtidigt infördes en modell med huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.

Hösten 2013 utvärderades förändringen. Utifrån resultatet finns nu ett förslag till en ändrad organisation. Det behandlas av kommunstyrelsen den 6 oktober. Dessförinnan har det förhandlats med de fackliga organisationerna (se artikel invid).

Annons

Enligt förslaget ska verksamheten delas in i sektorer som leds av sektorschefer. Samtidigt ska processtänket behållas.

Indelningen i sektorer leder till tydligare chefsansvar, vilket förväntas skapa en tydlighet och en effektivare organisation, enligt arbetsgivaren.

Det dubbla ledarskapet som infördes 2011, men som redan delvis har avvecklats, kommer formellt att upphöra.

Vidare föreslås att nuvarande geografiska uppdelning av skolan ska skrotas. Skolområde nord, syd och Tingsholm byts ut till tre nya områden, nämligen:

? Förskola - årskurs sex

? Årskurs sju-nio samt Tingsholm (samt Musikskolan, som redan idag hör till skolområde Tingsholm)

? Elevhälsa

Varje område leds av en verksamhetschef. Ett övergripande ansvar för sektor lärande läggs på en barn- och utbildningschef. Det kan noteras att en sådan tjänst fanns i den tidigare organisationen, före sammanslagningen av förvaltningarna.

Syftet med förslagen är att förtydliga roller och ansvar inom organisationen. Förhoppningen är att det ger en effektivare organisation som på lång sikt leder till bättre värde för kommuninvånarna, eller ”kunden” som det heter i rapporten.

Tidsstudier, att arbetsuppgifter förtydligas, en utveckling av inköpsrutiner samt väldefinierade kvalitetsmål är exempel på hur detta mål nås.

Annons

En konsekvensbeskrivning har också gjorts. Några exempel:

? Att öka och dela upp det administrativa stödet väntas minska chefers arbetsbelastning och effektivisera organisationen.

? Genom förändringarna kan flera tjänster slås samman vilket ger färre tjänster. Någon tjänst kan lösas genom omfördelning av resurser. Två nya tjänster föreslås.

? De föreslagna personalförändringarna bedöms inte ge ökade kostnader.

? En riskbedömning av arbetsmiljön har gjorts.

Christer Seldevall

Förslaget i korthet

? Nuvarande processorganisation ersätts av sektorer. En sektor för lärande, en för miljö och samhällsbyggnad, en för välfärd och en för service.

? En samlad kommunledningsstab ansvarar för ekonomi, personal, kansli, kommunikation samt kvalitet och utveckling.

? Delat ledarskap upphör och processchefsbenämningen ersätts med sektorschefer.

? Verksamheter som har starka beröringspunkter slås ihop för att främja ett arbete utifrån de behov som finns. Konsult och support och administrativt processtöd delas upp. Kultur och fritid blir en verksamhet, likaså IFO och Arbete.

? Lärande bryter upp den geografiska uppdelningen. Verksamheten delas in i tre verksamhetsområden: Förskola - årskurs 6, Årskurs 7 - Tingsholmsgymnasiet och Elevhälsan. Syftet med omorganisationen är att få en effektiv organisation för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elever att nå hög måluppfyllelse, öka behörigheten till gymnasiet och öka antalet elever som går ur ungdomsgymnasiet med fullständiga betyg.

? Det administrativa stödet utökas och tydliggörs genom att specialister kopplats till respektive verksamhet.

(Källa: Översyn av organisationsstrukturen i Ulricehamns kommun - Rapport med förslag till beslut), Ulricehamns kommun)

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons