Annons
Nyheter
Strandnära boende på ett tiotal områden som i dag är helt eller näst intill oexploaterade. Det föreslås i den översiktsplan som just nu är ute på samråd.
Nyheter • Publicerad 4 januari 2014
Området vid Tolken, ett par hundra meter från Tolkabro, hör till de oexploaterade områden som är med i förslaget till översiktsplan som möjligt för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära områden.
Området vid Tolken, ett par hundra meter från Tolkabro, hör till de oexploaterade områden som är med i förslaget till översiktsplan som möjligt för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära områden.Foto: 

I plansammanhang kallas det LIS, landsbygdsutveckling i strandnära områden, och det handlar om både boenden och verksamheter. Tanken bakom är att ”vitalisera samhällslivet utanför centralorterna”, med andra ord landsbygdsutveckling.

Sju av kommunens största sjöar finns med i förslaget: Åsunden, Yttre Åsunden, Mogden, Tolken, Sämsjön, Rånnavägssjön och Strängseredssjön.

Annons

De flesta av områdena är redan i dag exploaterade – det handlar mest om fritidshus – eller ligger i direkt anslutning till annan bebyggelse. Men i planförslaget pekas även ut ett antal områden som i dag är helt eller nästan oexploaterade, utan verksamheter eller bebyggelse.

– Genom att lägga in områden i översiktsplanen kan kommunen sedan medge dispens från strandskyddet eller upphäva det genom en detaljplan. Då kan man använda LIS som särskilt skäl, säger planarkitekt Leila Aalto.

Alltså, landsbygdsutveckling i strandnära områden kan användas för att ”slippa” ta hänsyn till strandskyddet, som varierar mellan 100 och 300 meter, och där Åsunden, Yttre Åsunden och Tolken har det största skyddsområdet.

Eftersom hela Ulricehamns kommun betraktas som landsbygd, är det möjligt att använda LIS som särskilt skäl vid alla sjöar och åar. Men ändå inte riktigt hur som helst. Länsstyrelsen har angett ett antal exempelområden som är lämpliga för LIS (se nedan).

De områden i översiktsplanen, där landsbygdsnära boende förslås, är spridda över kommunen.

Två som i dag är helt obebyggda ligger utmed Tolken, det ena (Vings Torp 1:3) uppe i det nordöstra hörnet , nära Tolkabro, det andra (Ekeslunda 2:3) ett par kilometer längre söderut, vid Gröna udde.

Även de områden söder om Ulricehamn som finns med, är i dag helt eller nästan orörd mark. De ligger ett par kilometer från centrum och det är alltså nära till kollektivtrafik, vägar och service. Det nordligaste och minsta ligger strax söder om Tre rosors väg, ett par hundra meter från 157-an, det sydligaste ungefär 1,5 kilometer längre åt Marbäck, med den västra sidan gränsande till den gamla vägen.

Mellan dessa finns ett större, långsmalt område som redan har viss bebyggelse nära sjön, men där det föreslås LIS även på vägens östra sida.

Utmed Sämsjön västra sida, där bebyggelsen i Vegby slutar, föreslås ett LIS-område, ungefär 600 gånger 300 meter stort. I dag finns där ingen bebyggelse.

Utmed Rånnavägssjöns norra strand, ungefär från Gunnagården i väster till Nabben i öster, har ett ganska stort LIS-område ritats in. Där finns i dag ett antal permanentboenden och fritidshus, men enligt kartan finns utrymme för betydligt fler.

Annons

Ett i dag helt oexploaterat område är det som ritats in öster om Strängseredssjön, inte långt från R40. Det ligger inte direkt vid strandkanen utan till största delen på andra sidan av vägen mot Vråna. LIS-området är ungefär 250 meter brett och en kilometer långt.

– Det finns önskemål om att möjliggöra byggnation i den östra delen av kommunen, säger Leila Aalto.

Fotnot: Leila Aalto har sedan intervjun gjordes slutat sin anställning som planarkitekt i Ulricehamns kommun.

Kommuner kan numera peka ut strandskyddade områden, där exploatering kan tillåtas. Områdena måste finnas med i gällande översiktsplan. Länsstyrelsen har satt upp ett antal punkter som är lämpliga för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära områden, och som alltså kan vara ett skäl att upphäva strandskyddet:

? Områden som redan har tagits i anspråk, helt eller delvis;

? I områden som är oexploaterade endast åtgärder som stärker det rörliga friluftslivet;

? Turismverksamheteter där sådana redan finns;

? Naturturismsatsningar i odlingslandskapet:

? Bostäder i anslutning till mindre tätorter eller samlad bebyggelse där det redan finns service, som skola, affär och kollektivtrafik.

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons