Annons
Nyheter

Kritik mot planerat höghusbygge

Förutsättningar för god boendemiljö saknas, risk för översvämning samt förorenad mark.
Det är några av invändningarna mot förslaget till detaljplan för Brinkstomten i Ulricehamn.
Nyheter • Publicerad 18 januari 2014
Foto: 

I höstas var förslag till detaljplan för den så kallade Brinkstomten på samråd. Det är Hökerum bygg AB som vill bygga ett antal flerbostadshus, varav det högsta väntas bli 15 våningar högt.

Flera yttrande har inlämnats till Ulricehamns kommun.

Annons

I dessa är det framför allt översvämningsrisken i det sjönära läget som tas upp.

Men även krav andra faktorer nämns, nämligen boendemiljö, inverkan på kommande Götalandsbana samt oklarhet kring föroreningar i marken.

Länsstyrelsen i Västra Götaland tar upp boendemiljön. Utifrån sociala aspekter saknar området i nuläget trygga och behövliga förutsättningar för en god boendemiljö, anser länsstyrelsen. En redovisning av hur den frågan hanteras krävs, för att kunna bedöma att det planerade bostadsområdet kan erbjuda en säker och trygg miljö för de boende.

Ett annat frågetecken gäller planerna på en framtida järnvägsförbindelse förbi Ulricehamn (Götalandsbanan). Ett genomförande av den nu aktuella detaljplanen kan påverka fortsatt planering av banan.

Risken för översvämning tas upp. Planbestämmelsen grundar sig på en översiktlig översvämningskartering. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur området kan komma att påverkas av översvämningar i ett framtida klimat med sannolikt högre nivåer än de som framgår av den översiktliga karteringen. Grundfrågan i detta sammanhang är om området är lämpligt för bostadsbyggande.

Markens lämliglighet är en oklarhet, enligt länsstyrelsen. En redovisning av markens beskaffenhet saknas.

Frågetecken gäller även om provtagning verkligen gjorts vid de platser där miljöfarliga ämnen som dioxin och klorfenoler kan förekomma till följd av tidigare verksamhet i området. Det är viktigt att föroreningssituationen utreds noggrant, anser länsstyrelsen.

En brist gäller även upphävandet av strandskydd. Den fria passage för allmänheten samt för bevarande av goda livsvillkor för djur och växter är för smal, endast sju-nio meter, enligt planförslaget.

Den fria passagen i fall som dessa bör vara minst några tiotal meter. Kommunen behöver se över högsta vattenstånd vid angivande av bredden för den planerade fria passagen, anser länsstyrelsen, som skickar med frågan om den planerade passagen ens är framkomlig vid högt vattenstånd i sjön.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver göras avseende riskerna för förorening av grundvattnet som en exploatering kan medföra.

Fler exempel på yttranden över planförslaget:

? SGI (statens geotekniska institut): Med hänsyn till klimatförändringar och ny kunskap ifrågasätts om hur detta vägts in i förslaget. SGI anser att förväntade klimatförändringar samt behov av anpassning till dem ska klarläggas, med tanke på den tänkta markanvändningen.

? Trafikverket: Planeringen av bostadsområdet kan komma i konflikt med riksintresseområdet för Götalandsbanan. Eftersom sträckningsalternativen inte är färdigutredda kan exploatering påverka tillkomsten av Götalandsbanan. Frågetecken kring vilka avvägningar som gjorts för att tillgodose en trafiksäker miljö i och kring området.

? Räddningstjänsten: Nya rön kring vattennivåer och metoder för att utreda risker med höga vattennivåer har kommit sedan 2000. Planen anses därför inte utreda riskerna med höga vattennivåer i tillräcklig omfattning.

(Källa: Samrådsyttranden detaljplan för Bogesund 1:54 m fl, Ulricehamns kommun)

Christer Seldevall
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons