Nyheter

Henrik Erickson: Hellre Manhattan än Svenljunga

Utveckla eller låt stå? En ständigt levande fråga inom stadsutveckling. I Ulricehamn har den i många avseenden ställts på sin spets i och med Kvarteret Linden.
Henrik EricksonSkicka e-post
Publicerad 22 maj 2021 • Uppdaterad 13 november 2021
Henrik Erickson
Detta är en personligt skriven text i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Markarbete pågår. Två stora hus ska in och två historiska hus får stå kvar i kvarteret Skansen i Ulricehamn. En märklig ”både och-lösning” som knappast gynnar helheten, skriver UT:s chefredaktör.
Markarbete pågår. Två stora hus ska in och två historiska hus får stå kvar i kvarteret Skansen i Ulricehamn. En märklig ”både och-lösning” som knappast gynnar helheten, skriver UT:s chefredaktör.Foto: Pernilla Rudenwall

Almarna är fällda och grävskoporna är på plats. Efter ett par år av turer fram och tillbaka är det dags för byggnation av Kvarteret Linden i centrala Ulricehamn. 70 lägenheter i bostadsrättsform ska produceras. Det handlar om två byggnader som blir sex och sju våningar höga. Planer finns också på en etapp 2 med ytterligare ett hus.

Mänskligheten gör de mest enastående landvinningar. Redan 1969 kunde USA skicka en rymdraket med människor i till månen, välutbildade läkare kan genomföra svåra operationer på distans och vi kan lära oss de mest fantastiska saker genom små partiklar i stora mikroskop. Hökerum Bygg är nu uppe och konkurrerar med dessa innovationer genom att lyckas klämma in tre stora flerbostadshus på en gräsplätt inte mycket större än en tändsticksask. Jag raljerar inte, jag är fascinerad – och nyfiken.

Att Kvarteret Linden kommer till skott är på många sätt bra. Ulricehamn har ett stort behov av fler bostäder och det finns ett tryck på att bo centralt i stan. Det är en utveckling med stark hävstång de senaste åren och den gynnar både stadskärnans aktörer och kommunen i stort.

”Det hela började med att Svenska kyrkan såg en möjlighet att stärka sin lätt läckande kassakista.”
Henrik Erickson, chefredaktör

Det finns en underliggande kritik i Ulricehamn att byggherrar har fått styra utvecklingen av stadens utseende för mycket. Det är bara att konstatera att de kritikerna delvis har rätt men att balansgången samtidigt är svår. Själv hör jag till skaran som kan svälja utseendet på ett Tvingen (området mellan Väveriet och Willys) och istället glädjas åt att både ulricehamnare och inflyttande får ett attraktivt val i bostadsrotationen.

Att det byggs som det gör handlar förstås om pengar. Byggföretagen vill få ut så mycket som möjligt av ett centralt område och byggföretagen vill bygga på ett för dem kostnadseffektivt sätt. Hökerum Bygg, som byggde stora delar av Tvingen och ska bygga Kvarteret Linden, har varit föregångare i den ”blockbaserade” byggtekniken.

Pengar har i många avseenden även styrt över att vi är där vi är på tändsticksasken vid Lindängsvägen. Det hela började med att Svenska kyrkan såg en möjlighet att stärka sin lätt läckande kassakista. Kyrkan ville sälja tomten där Ansgarsgården och Prästgården ligger och Hökerum Bygg svarade på inviten. Enligt ovan beskrivet manér ville Hökerum Bygg efter markköpet exploatera tomten så mycket som möjligt. Där någonstans blev det stopp, gånger två. Både Prästgården och Ansgarsgården var skyddsvärda hus och då fanns bara den befintliga gräsmattan kvar att bygga på.

Det är nu vi är framme kring den brännande frågan – att bevara eller låta stå. I fallet Linden har resultatet blivit en märklig kombination. Nu ska två, eller tre, stora bostadsrättshus upp och två kulturhistoriskt värdefulla byggnader vara kvar. Men vilket kulturhistoriskt värde bär Prästgården och Ansgarsgården när Linden är på plats? Utan att ha sett resultatet är känslan att den fina prästgården kommer ligga ”mal placé” och att den mindre skyddsvärda Ansgarsgården kommer att stå som ett lite märkligt monument över olika viljor.

Kvarteret Linden har skapat svårreparerbara sprickor inom kommunen och olika viljor bland beslutsfattare och tjänstemän har lett oss fram till en olycklig ”både och-lösning”.

Själv hade jag köpt om kommunen hade sagt nej, och bevara! Ännu hellre hade jag sett att kommunen tidigt på ett tydligare sätt hade valt spåret utveckla, flyttat Prästgården till en ny plats och bränt Ansgarsgården på det bål som Svenska kyrkan antände. Det finns, tycker jag, andra strider att ta för att bevara det i fråga om bebyggelse lätt spretiga Ulricehamns centrum.

Ulricehamn ska inte bli ett nytt Manhattan men vid väl valda tillfällen kan marknaden tillsammans med ambitionen att utveckla stadskärnan få vara trumf på hand. Utveckling, och att fler bor centralt, är ett sätt att motverka fler tomma hål i Ulricehamns centrum.

Låt mig gissa att både politiker, handlare och restaurangägare i Svenljunga hade hyllat 150 kapitalstarka inflyttare i en kö till ett centralt bostadsrättsboende…