Gymnasieelever ska plugga på distans varannan vecka

Tranemo gymnasieskola gör en annan bedömning än Tingsholmsgymnasiet och inför distansundervisning varannan vecka för eleverna i årskurs två och tre. Syftet är att få färre elever i skolans lokaler, och på så sätt minska risken för trängsel och smittspridning.
Tranemo • Publicerad 20 november 2020
Foto: Anna Sjödin