Nyheter

Folkhälsomyndigheten undersöker invånarnas hälsa – i stor enkät

Vartannat år undersöker Folkhälsomyndigheten svenskarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor – och flera ulricehamnare och Tranemobor har nu möjlighet att delta.
Västra Götaland • Publicerad 25 april 2022
Foto: Christine Olsson