Nyheter

Fler bostäder ska prioriteras

Nya bostäder står överst på listan över kommunens fortsatta planprioriteringar. Men företrädare för bygg- och bostadsbranschen efterlyser fler planer som tas fram snabbare.
Nyheter • Publicerad 11 november 2011

Uppdragskatalog och planprioriteringar lyder den formella benämningen. Det är miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun som två gånger per år lämnar förslag till planprioriteringar för beslut i kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i måndags redovisades ett sådant förslag.

Enligt detta bör följande inriktning för planprioritering gälla:

1. Planer som ger ett nytillskott av bostäder.

2. Planer i samband med att R40 byggs.

3. Planer som bedöms ge arbetstillfällen, till exempel besöksnäring eller industriområden.

Förslaget är att särskilt lyfta fram utvecklingsområdet Bronäs, Entré Ulricehamn med riksväg 46/Strandgatan samt detaljplaner för bostäder, främst med inriktning på småhustomter. Även den nya översiktplanen som nu börjat tas fram pekas ut som viktig.

Ett gestaltningsprogram för Bronäsområdet har redan gjorts, och nu planeras för ett detaljplaneuppdrag för del av Bronäs.

För Entré Ulricehamn med väg 46/Strandgatan-Marbäcksvägen har arbetet med ett gestaltningsprogram påbörjats.

Av andra större insatser kan nämnas Landsbygdstutveckling i strandnära områden samt vindkraft som ett tematiskt tillägg till kommande ny översiktsplan.

Under avsnittet Bostäder i den föreslagna listan över planprioriteringar anges aktuella detaljplaner som påbörjats. Dessa avser både småhustomter och fastigheter för lägenheter.

Till de större satsningarna hör Stadsskogen i Ulricehamn med cirka 160 lägenheter och cirka 35 småhustomter. Ett nytt bostadsområde kallat Bronäs mellan Boråsvägen, riksväg 40 samt väg 46 ingår också. Enligt gestaltningsprogrammet blir här plats för närmare 400 lägenheter.

Christer Seldevall

Mikael Gröndahl, fastighetsmäklare

Svensk Fastighetsförmedling, Ulricehamn

1. I centralorten är tillgången på tomter mycket begränsad. Det krävs fler områden och snabbare handläggning av planer. Behovet är stort.

2. Även här är tillgängen begränsad. Det finns en stor efterfrågan på bostadsrätter, men även på hyresrätter. Vi gjorde en marknadsundersökning nyligen och den visade på ett stort intresse för hyresrätter.

3. Nej.

4. Rent generellt är handläggningstiderna för långa. Dessutom tror jag att man är rädd för att lösa in mark. Det är något jag tror Ulricehamn delar med andra mindre kommuner. Man är rädd att trampa andra på fötterna genom att säga att här vill vi bygga, vi behöver din mark.

Rolf Granlöf

vd Stubo

1. Alldeles för låg. Om man skapar hela nya områden så kommer också intressenterna. Här i vår kommun spretar det, genom att de områden som tas fram som regel är ganska små.

2. Vi har allt uthyrt i stan. Samtidigt är många som frågar efter fler hyreslägenheter. Så svaret är att efterfrågan är större än tillgång på färdiga planer.

3. Nej: Om vi ska nå målet krävs 1000 bostäder. Den nuvarande takten är för låg. Samtidigt tycker jag att det viktigaste inte är målet, utan resan.

4. Planarbete bör vara långsiktigt. Inte vara så detaljerat som i dag. Kraven bör heller inte vara så specifika. Samtidigt bör man vara medveten om att det måste få ta tid från tanke till färdigt och inflyttningsklart. Det är viktigt att man inte tror att ulricehamnarna är särskilt besvärliga, så är det på andra håll också.

Fredrik Ståhl

vd, Hökerum Bygg AB

1. Vi jobbar inte med villatomter så vi har ingen uppfattning.

2. Det har varit stort intresse för vårt projekt Åsundaterassen. Det är viktigt med bra och centrala lägen samt attraktiva hus.

3. Det känns kanske inte helt realistiskt, men det är en bra målsättning.

4. Vi upplever att kommunen är lyhörda och positiva till förslag och idéer.

Sune Carlbohm, vd Bygg-Arvid

1. Såvitt jag vet fins ett tiotal planlagda tomter. Dessutom pågår arbete med att ta fram fler. Men det innebär att vi i nuläget har en halv tomt per 1000 invånare. Det är för lite.

2. För att nå det politiskt uppsatta befolkningsmålet så behövs det betydligt fler flerfamiljshus. Det innebär att motsvarande ett Åsunda Sjöstad per år måste byggas varje år, fram till 2020. Annars klarar vi inte den bostadsförsörjning som krävs för att klara befolkningsmålet.

3. Nej. Fler planer måste tas fram. Vi har Bronäs, som skulle kunna bli en stor satsning. Men det är än så länge bara en vision. Här skulle kommunen snarast behöva gå in och ta ett aktivt grepp för att få igång det.

4. Kommunen är inte riktigt på banan vad gäller att ta fram förutsättningarna för att klara befolkningsmålet. Det politiska målet har inte avsatt tillräckliga spår i praktisk verkstad.

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.