Annons
Nyheter

Externrapport avslöjar bristande dokumentation i biblioteksprojektet

En extern granskning av biblioteksprojektet visar på ett flertal brister i bland annat den ekonomiska redovisningen, projektdokumentation och kommunikationen kring projektet.
Digital Bas 3 mån 3 kr
Stöd oss.För fri lokal journalistik.
Du läser just nu en upplåst artikel. Genom att teckna Digital Bas får du tillgång till alla nyheter på sajten och stödjer vår närproducerade och oberoende journalistik.
Ulricehamn • Publicerad 8 juli 2021 • Uppdaterad 21 juli 2021
Efem arkitektbyrås gestaltning av Ulricehamns nya stadsbibliotek.
Efem arkitektbyrås gestaltning av Ulricehamns nya stadsbibliotek.

Det är revisionsbyrån KPMG som på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av arbetet med att bygga ett nytt bibliotek i Ulricehamn. Syftet med granskningen är att ge en nulägesbild av projektet och följa det löpande under 2021.

Rapporten grundar sig på uppgifter som KPMG samlat in genom att ta del av dokument rörande projektet samt intervjuer med de chefer och projektledare som primärt är involverade i projektet.

Annons

I sin slutsats av granskningen konstaterar KPMG att det finns behov att stärka projektets ekonomiska redovisning, dokumentation, styrning och uppföljning och man landar i sex stycken rekommendationer riktade till kommunstyrelsen att ta tag i.

Bland annat har kostnadskalkylen vuxit sedan projektet inleddes och rekommendationen här är att färdigställa kalkylerna och få godkännande från rätt politisk instans om budgeten avviker från investeringsbudgeten innan byggnationen påbörjas.

KPMG har genom sina intervjuer till exempel kommit fram till att ”det inte gjorts någon separat uppföljning på vilken kostnad tillkommit på grund av att bygglovsansökan inte följde detaljplanen.”

Och sammantaget kommenterar de den ekonomiska redovisningen av projektet med att säga: ”Vår uppfattning är att det finns behov av att stärka den sammanhållande ekonomiska redovisningen i projektet ytterligare för att säkerställa att projektets alla delar redovisas på ett transparent sätt.”

”Det är ju detta revisionen är till för, att uppdaga eventuella brister och ofta tar vi till oss av det som framkommer. Och här finns saker som vi behöver titta på”
Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande

KPMG pekar också på att man behöver säkerställa tydligare projektdokumentation och projektuppföljning framöver. Av de intervjuer som gjorts under granskningen framkommer att ”det inte finns någon projektuppföljning av projektet som redovisar samtliga av projektets delar i en sammanhållen projektredovisning/uppföljning”.

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare till kommunrevisorerna, som i sin tur givit granskningsuppdraget till KPMG. Nu vänder man på tågordningen och revisionsbyråns rekommendationer vidarebefordras nu via kommunrevisorerna till kommunstyrelsen, som fick dessa på sitt bord den 28 juni.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson.Foto: Pernilla Rudenwall

– Jag har läst granskningen men ännu inte diskuterat med vare sig andra politiker eller med tjänstemännen. Men vi har en skyldighet att besvara dessa rapporter och vi kommer sätta oss ner och gå igenom denna, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson i en kommentar till UT.

När detta kommer ske är inte fastställt, men enligt Roland Karlsson blir det först efter sommaren. Då kommer granskningen tas upp i ett samlat presidium med ordförande och vice ordförande från kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Tjänstemännen ska sedan säga sitt och komma med förslag till politiken hur man går vidare.

Hur ser du på att KPMG:s granskning pekar på ett flertal brister i projektet?

– Det är ju detta revisionen är till för, att uppdaga eventuella brister och ofta tar vi till oss av det som framkommer. Och här finns saker som vi behöver titta på. Det här projektet har ju pågått under väldigt lång tid och det finns saker här som inte jag kände till, som sträcker sig bakåt i tiden till när politiken kanske inte var så öppen som idag.

Fakta

KPMG:s rekommendationer till kommunstyrelsen efter granskningen av biblioteksprojektet

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— färdigställa och dokumentera fastighetsbildning, planering för bärighet och eventuella andra centrala utredningar innan byggnation påbörjas.

— färdigställa kalkyler och tillse att godkännande erhålls av rätt politisk instans om budget avviker från investeringsbudget innan byggnation påbörjas.

— säkerställa att projektet framgent följs upp på ett sammanhållet sätt som inkluderar projektets alla delar.

— säkerställa tydligare projektdokumentation och projektuppföljning framgent.

— tydliggöra mandat och ansvar i beslutsprocessen för byggnationen och säkerställa efterlevnad av det.

— färdigställa kommunikationsplan för projektet.

Källa: KPMG:s rapport ”Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek”

Jens AugustinssonSkicka e-post
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons