Jens Augustinsson: Det behövs morötter för att skynda på utvecklingen

Gärna starkt driv från de enskilda näringsidkarna. Men varför inte också kasta in lite morötter kompletterat med utbildningsinsatser, för att stimulera företagare i de gröna näringarna till att våga satsa på nya brukningsmetoder, grödor eller utvecklingsprojekt? Satsningar som kanske inte bär frukt direkt, men bäddar för en hållbar framtid.
Foto: Adam Ihse/TT