Nyheter

Två skolor kritiseras av Skolinspektionen

Ulricehamns kommun har brustit på flera punkter när det gäller att ge särskilt stöd till en skolelev och motverka kränkande behandling för samma elev.Nu utreds om eleven har rätt till skadestånd.
ulricehamn • Publicerad 23 februari 2016