Nyheter

Tar fram underlag till Sverigeförhandlingen

De regionala nyttan av en väl fungerande regionaltrafik har tagits för självklar, men inte lyfts fram inför Sverigeförhandlingen, konstaterar direktionen i Sjuhärads kommunalförbund.
Ulricehamn • Publicerad 9 mars 2016