Nyheter

Nej till flytt av busskur

Nittorp • Publicerad 6 november 2015

Tranemo kommun vill flytta en busskur i Nittorp och i anslutning till den nya placeringen anlägga fem parkeringsplatser. Efter att ha fått in synpunkter från berörda grannar har samverkansnämnden miljö och bygg tagit beslut om bygglov. Nämnden säger nej med hänvisning till att detaljplanen för området inte tillåter den typen av ingrepp. Området, vid Nygården, är planerat som allmän plats, naturområde, och planerna är inte förenliga med detaljplanens syfte, konstaterar nämnden.