Nyheter

Bilder kan förändra världen

Människors lidande och död, fångat på bild, kan förändra attityder och skeenden. Kanske kan treåriga kurdiske pojken Aylan Kurdis tragiska öde få Europa att enas för att åtminstone mildra flyktingkatastrofen.
Bo Högborn
Publicerad 5 september 2015