Nyheter

Ardagh anmält för utsläpp

Limmared • Publicerad 23 november 2016

Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning har anmält Ardagh Glass i Limmared till åklagare. Det är riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som tagit emot anmälan som gäller ett utsläpp i avloppet i september 2015. Enligt tillståndet som företaget har får sulfathalten i vattnet inte överstiga 300 mg per liter men under två dygn var halten uppe i 750 mg. Åklagare ska nu pröva om utsläppet ska bli rättssak.