Annons
Insändare

Insändare/M: Ungas psykiska ohälsa måste prioriteras

När regeringen kom till makten tog de medvetet bort den förstärkta vårdgarantin och den satsning alliansregeringen tidigare infört för att få landsting och regioner att korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin.
Publicerad 4 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sedan 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Lars Holmin, båda M.
Sedan 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Lars Holmin, båda M.Foto: Anders Robertsson

I dag, fyra år senare, har vi tredubbelt så långa köer. Det är inte acceptabelt. Barn och unga som mår dåligt ska inte behöva stå i långa köer för att få hjälp.

Sedan 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats, och många föräldrar upplever orimliga väntetider.

Annons

För många är varje dag är en kamp. Hela familjer påverkas och riskerar att drabbas hårt när hjälpen dröjer.

Regeringen har haft många chanser att komma med lösningar för hur köerna för barn och unga som behöver hjälp av BUP ska kortas, men istället prioriterar de annat. Så får det inte fortsätta. Frågan om barn och ungas psykiska ohälsa får inte prioriteras bort. En moderatledd regering kommer därför att öronmärka en halv miljard kronor årligen för att korta väntetiderna till BUP och primärvården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Vi vill också att tillgången till skolsköterska och skolkurator förbättras. Elevhälsan är ett viktigt komplement till primärvård och specialistvården. Skollagen anger att skolsköterska och skolkurator ska finnas tillgänglig, men inte i vilken utsträckning. Moderaterna vill därför genomföra en översyn av skollagen i syfte att förbättra elevers tillgång till skolsköterska och skolkurator.

Moderaterna kommer även dubbla anslagen till Nationell centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Ingen människa - barn, ungdom eller vuxen - ska behöva känna att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv.

Ingen ska behöva få sitt tillstånd förvärrat i väntan på vård.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

socialpolitisk talesperson

Lars Holmin (M)

regionråd i Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons