Annons

Kuba ett föredöme i Latinamerika

Svar till Klas Redin (S), UT 11/2.
Insändare • Publicerad 16 februari 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Latinamerika framstår Kuba som ett gott exempel med fri sjukvård för alla invånare, skriver Ronny Larsson och Arne Sjögren.
I Latinamerika framstår Kuba som ett gott exempel med fri sjukvård för alla invånare, skriver Ronny Larsson och Arne Sjögren.Foto: Desmond Boylan

I UT den 11 februari skriver Klas Redin (S) att vi visar en skrämmande aningslöshet när det gäller Kuba.

Låt oss läsa vad Olof Palme ansåg om Kuba. Den 29 juni 1975 höll han, tillsammans med Fidel Castro, ett tal inför hundratusentals människor i staden Santiago de Cuba. I sitt tal sa Palme bland annat: "Vad Kuba har lärt oss är att förtryckarna till slut störtas, att folkets krav ej kan förkvävas" (Palme syftade här på Fulgencio Batistas regim, inte Castros).

Annons

Vi förmodar att Klas Redin respekterar Olof Palme. Eller anser han att Palme var okunnig om internationell politik i allmänhet och Kuba i synnerhet?

”Kuba är ett fattigt land men bistår ändå många länder med läkare.”

Vi anser det är en god sak att Redin skriver om handelsblockaden som har varit skadlig för Kubas ekonomi och att han inte ifrågasätter den insamling av förnödenheter som pågår.

I Latinamerika framstår Kuba som ett gott exempel med fri sjukvård för alla invånare. Alla medborgare har rätt att studera till och med universitetsnivå utan kostnad. Jämför vi med andra länder som till exempel El Salvador så kan vi läsa om att där är det enorma klasskillnader. Arbetarfamiljer har ingen möjlighet till högre studier.

Kuba är ett fattigt land men bistår ändå många länder med läkare. Ungdomar från många fattiga länder har fått sin utbildning på Kuba.

Seriösa organisationer skriver följande om Kuba:

• WWF: ”Kuba är bäst i världen på ekologisk långsiktig hållbar utveckling.

• FAO och Oxfam : ”Kuba är världsledande i stadsjordbruk”.

•FN: ”Kuba är ett föredöme när det gäller att bekämpa hunger”.

• Världsbanken: ”Kuba har Latinamerikas bästa utbildningssystem”.

• Unicef:” Kuba är det enda land i tredje världen som har 0 procent undernäring bland barn och är ett föredöme när det gäller skydd av barn”.

Annons

• Rädda Barnen:” Kuba är det bästa landet i Latinamerika att vara barn i.”

• Unesco ” Det finns 796 miljoner vuxna analfabeter, inga i Kuba”.

• New England Journal of Medicine: “Det Kubanska hälsosystemet verkar overkligt. Allt är gratis, helt gratis”.

• WHO: ”Kubas hälsovårdssystem är ett föredöme för hela världen”.

• WHO ” Kuba är ett paradis för barn”.

Ronny Larsson, ordförande i svensk-Kubanska föreningen Sjuhärad

Arne Sjögren, sekreterare i svensk-Kubanska föreningen Sjuhärad

Annons
Annons
Annons
Annons