Annons
Insändare

Klimatlagen är alltför tandlös

Trafiken måste minska betydligt för att klimatmålen inom transportområdet ska nås. Och då behövs inte nya, stora motorvägar, påpekar skribenten.
Insändare • Publicerad 14 oktober 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det bör införas bindande krav på att alla infrastrukturprojekt som äventyrar måluppfyllelsen i klimatlagen ska förbjudas, anser insändaren.
Det bör införas bindande krav på att alla infrastrukturprojekt som äventyrar måluppfyllelsen i klimatlagen ska förbjudas, anser insändaren.Foto: Johan Nilsson/TT

2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk med bland annat en klimatlag. Regeringen skryter ofta om denna lag, men visar med sina egna handlingar att lagen är tandlös.

Lagen säger bland annat att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Den första handlingsplanen kom i december 2019. Klimatpolitiska rådet granskade handlingsplanen och visade att den långt ifrån uppfyller lagens krav. Detta struntar regeringen i.

”Vi kan inte vänta till december 2023 med tanke på hur akut klimatläget är.”
Annons

Nyligen hamnade frågan om en ny motorväg i Stockholmsområdet på regeringens bord. Naturvårdsverket ansåg att vägen borde prövas mot klimatlagen då att den gör det svårare att uppfylla klimatmålen. Flera studier har visat att trafiken måste minska betydligt för att klimatmålen inom transportområdet ska nås. Och då behövs inte nya, stora motorvägar. Regeringen beslutade ändå att godkänna vägbygget.

Ännu ett exempel är utbyggnaden av E22:an i närheten av Lund som motiveras utifrån prognoser om ökad trafik. Detta överklagades utifrån att ökad trafik hotar klimatmålen. Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagandet med motiveringen att klimatlagen är allmänt hållen och inte ställer krav på specifika åtgärder.

Problemet är alltså att lagen saknar bindande mål och krav. Det är dags att skärpa den.

För det första har forskare visat att Sveriges klimatmål inte räcker för att uppfylla Parisavtalet. Målen behöver alltså skärpas. För det andra behöver det införas bindande krav på att alla infrastrukturprojekt som äventyrar måluppfyllelsen ska förbjudas. För det tredje måste regeringen senast december 2021 ta fram en ny klimathandlingsplan som uppfyller lagens krav. Vi kan inte vänta till december 2023 med tanke på hur akut klimatläget är.

Torbjörn Vennström

Annons
Annons
Annons
Annons