Insändare

Insändare: Visionen för centrum mer en slogan

Min slutreplik angående arbetet med att levandegöra centrum.
Foto: Tove Andersson