Insändare

Insändare: Tacksam över beslutet att ställa in skolskjutsar

Rune Jakobsson, vem eller vilka är det du anklagar egentligen i din insändare i UT om indragna skolturer?
Foto: Erik Allard