Insändare

Insändare: Redovisa kalkylerna för reningsverket!

Jag har skrivit ett par inlägg i UT om flyttningen av avloppsreningsverket till Vist. Jag har tagit upp vikten av att säkra dricksvattentäkterna i dalgången och att såväl SMHI som SGU och Vattenmyndigheten måste höras i god tid.
Foto: Christer Seldevall