Annons
Insändare

Insändare: Rädda strandskyddet och allemansrätten!

Nu höjs allt fler röster för att strandskyddet ska begränsas eller tas bort helt för att tillåta exploatering av strandnära områden.
Publicerad 8 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Djur, natur och en stor majoritet av svenskarna blir förlorare om strandskyddet försvagas, skriver Ingegerd Borg-Saviharju, ordförande Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg.
Djur, natur och en stor majoritet av svenskarna blir förlorare om strandskyddet försvagas, skriver Ingegerd Borg-Saviharju, ordförande Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg.Foto: Tommy Svensson

Många är de kommuner som vill begränsa eller ta bort strandskyddet helt, samtidigt som de förväntas arbeta mer med grön infrastruktur.

För den gröna infrastrukturen är strandzonen en viktig spridningskorridor för växter och djur. Därför anser Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg att strandskyddet ska bevaras som det är. Det finns redan nu möjligheter för undantag i särskilda fall. Strandskyddet är alldeles för värdefullt för att användas som kortsiktigt slagträ i valdebatten.

Annons

Det finns två syften med strandskyddet. Det första är att bevara och värna vår unika allemansrätt. Det är en viktig del av vår livskvalitet att vi får röra oss fritt i naturen. Stränderna hör också till allemansrätten. Om strandskyddet inskränks ytterligare, riskerar en stor del av våra stränder vid hav och insjöar att bebyggas. Det blir ännu svårare än det är idag för alla som inte har en strandtomt att uppleva och upptäcka strandnära miljöer. När ett område väl är bebyggt, går det inte att vrida tiden tillbaka.

Det andra syftet med strandskyddet är att värna växt- och djurlivet. Ett av de absolut största hoten mot naturen är att livsmiljöer försvinner när människan tar allt mer mark i anspråk.

Naturen i kustzonen och miljön runt våra sjöar och vattendrag är ofta rik på olika hotade djur och växter. De grunda områdena närmast land i havet är barnkammare för många fiskarter. Strändernas markzoner är förutom att vara spridningskorridorer också viktiga barriärer för att fånga upp och filtrera utsläpp av kemikalier och gödande ämnen. Med hårdgjorda ytor och bebyggelse försvinner dessa buffrande ekologiska funktioner.

Förlorarna om strandskyddet försvagas är naturen, men också en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning.

Rädda strandskyddet och allemansrätten!

Ingegerd Borg-Saviharju

ordförande Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg

Annons
Annons
Annons
Annons