Insändare

Insändare: Planer på massiv mur mot Åsunden

Staden växer, befolkningen ökar och bostäder byggs. Positivt så det förslår. De närmaste åren finns planer på centrumnära bebyggelse av höga mått, Linden, Bronäs och Brunnsbo/Fiskebacken.
Foto: Bo Högborn