Insändare

Insändare: Pinsamt och fel av Basth

Jag har inget emot att föra en dialog med Ingemar Basth (MP) om situationen i Sverige och Ulricehamn och besvarar gärna hans replik (13/9). Men när vi diskuterar vore det bra om vi inte tillskrev varandra uttalanden som helt enkelt inte stämmer.
Foto: Pernilla Rudenwall