Insändare

Insändare: Öppenhet en självklarhet

I vårt kommunala handlingsprogram skriver vi om vikten av öppenhet, insyn och delaktighet. Vi listar upp fem punkter som är viktiga för att nå detta.
Foto: Anne Engström