Annons
Insändare

Insändare: ”Härodlat” borde få företräde

”Av miljöhänsyn” borde i högre grad användas och kunna påverka och ge större möjlighet att hantera kommunala upphandlingar. Detta skulle kunna gynna landsortskommunerna.
Publicerad 4 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi måste öka självförsörjningsgraden och minska importen av livsmedel. Ju mer självförsörjande vårt land är, ju mindre sårbara blir vi i en krissituation, anser Birgitta Lindqvist.
Vi måste öka självförsörjningsgraden och minska importen av livsmedel. Ju mer självförsörjande vårt land är, ju mindre sårbara blir vi i en krissituation, anser Birgitta Lindqvist.Foto: Matilda Elfgaard

Miljön är en stor vinnare om man utnyttjar de produkter och tjänster som finns att tillgå i den egna kommunen så långt det är möjligt.

Det ökar möjligheterna för landsbygdens fortsatta existens, trygghet och utveckling. Det borde inte alltid vara lägst bud som måste ta hem upphandlingen, speciellt inte när det gäller mat och livsmedel.

Annons

En ”härproducerad” produkt borde få företräde med miljökravet i åtanke.

Erbjud traktens bönder och odlare att leverera sina produkter till kommunens alla inrättningar. Ett samarbete med närliggande byar eller samhälle borde vara möjligt. Detta skulle gynna bygdens bönder och odlare, även mindre arealer skulle kunna utnyttjas till passande produktion av uppfödning eller odling.

Mycket mark som ligger obrukad skulle kunna bli en tillgång. Vi måste öka självförsörjningsgraden och minska importen av livsmedel. Ju mer självförsörjande vårt land är, ju mindre sårbara blir vi i en krissituation.

Birgitta Lindqvist

medlem i Landsbygdspartiet oberoende

Annons
Annons
Annons
Annons