Nyheter

Huvudet i sanden

När de goda insatserna för stadens bästa hade börjat bära frukt i form av ökat invånarantal och bättre levnadsförhållanden, så ökade också intresset för att bosätta sig i den trevliga staden Sjölunda. Precis i linje med vad de styrande i den lilla staden vid sjön hade angett som politiskt mål.
Publicerad 19 februari 2015