Nyheter

Ulf Heinz

Publicerad 7 juni 2017

I Länghems kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ulf Heinz, som avled den 20 maj i en ålder av 68 år. Officiant Jenny Jarvid höll ett personligt griftetal, förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Utvalda bibelord upplästes av Ulfs dotter Jessica Björklund-Heinz. Vid orgeln tjänstgjorde Nils Grönbäck. Som solister medverkade Eva Grahn, sång, blockflöjt och dragspel och Ingvar Pettersson, sång och dragspel. Melodierna de framförde var Tysta skyar, Den vita duvan och I natt jag drömde. Hasse Anderssons version av Min barndoms aftonbön spelades upp. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Tryggare kan ingen vara samt Var jag går, i skogar, berg och dalar sjöngs gemensamt. Vid den blomstersmyckade kistan tog mor Aina, barnen Jessica och Daniel med familjer, Gerd, syskon med familjer, övrig släkt, grannar och vänner avsked. Ett tack framfördes för uppslutningen, blommor och minnesgåvorna till Blodforskningsfonden i Umeå. Vid den följande minnesstunden i församlingshemmet delades minnesord av dottern Jessica Björklund-Heinz samt av vännen och kollegan Billy Hedström. Jenny Jarvid framförde ett tack och avslutade med en betraktelse. Ulf Heinz får senare sin viloplats i Askgravlunden på Länghems kyrkogård.