Nyheter

Ture Ögren

Publicerad 24 augusti 2017

I Södra Vings kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ture Ögren, Hökerum, som avled 8 augusti i en ålder av 97 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Jimmy Sjölund gudstjänsten med Gammal fäbodpsalm och sjöng därefter Var jag går i skogar, berg och dalar. Officiant var Lars Kempe som höll griftetalet, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag och Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt under gudstjänsten. I anslutning till begravningsbönen spelade Jimmy Sjölund Adagio på orgel. Under stilla musik tog syskonbarnen med familjer, vänner, grannar och personal från Ryttershov ett sista tack och farväl. Som avslutning på akten sjöng Jimmy Sjölund Håll mitt hjärta till eget pianoackompanjemang och spelade därefter Air. Ture Ögrens minne hedrades med blommor och gåvor till Min stora dag. Gravsättning kommer att ske på Södra Vings kyrkogård.