Nyheter

Ingemar Andén

Publicerad 11 april 2017

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ingemar Andén, Ulricehamn, som avled 10 mars i en ålder av 93 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Karl-Johan Gollnik med Air och sjöng därefter Jag har hört om en stad till eget pianoackompanjemang. Officiant var Martin Landgren som höll griftetalet, läste valda bibeltexter och förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder och Härlig är jorden sjöngs gemensamt. I anslutning till begravningsbönen sjöng Karl-Johan Gollnik Du är alltid en del utav mej. Vid kistan tog sonen Rolf med familj, dottern Bodil med familj, släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning på akten sjöng Karl-Johan Gollnik Stad i ljus och spelade därefter Våren. Ingemar Andéns minne hedrades med blommor och gåvor till Cancerfonden, Lions Cancerfond Väst och Vi-skogen. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.