Nyheter

Inga-Lill Persson

Publicerad 22 januari 2018

I Vists kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Inga-Lill Persson, Ulricehamn, som avled 6 januari i en ålder av 73 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Majvor Sigvardsson med Höga Gärdet ur Änglagård och därefter sjöngs psalmen Blott en dag unisont. Officiant var Gunilla Bern Antonsson som höll griftetal utifrån Talet om vårt hopp, läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Gud, för dig är allting klart och Härlig är jorden sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog maken Lennart, sönerna Mikael och Stefan med familjer, bröder med familjer, släkt, före detta arbetskamrater, grannar och många vänner ett sista farväl. Som avslutning på gudstjänsten spelade Majvor Sigvardsson Tröstevisa. Inga-Lill Perssons minne hedrades med blommor och gåvor till Hjärt-Lungfonden. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.