Nyheter

Eric Johansson

Publicerad 12 januari 2018

I Ulricehamns kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Eric Johansson, Ulricehamn, som avled 15 december i en ålder av 79 år. Innan gudstjänstens början tog makan Irene, dottern Ann-Kristin och sonen Lennart med familjer sitt avsked av Eric. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Ann-Catrin Johansson med Tröstevisa, varefter Monika Andersson sjöng Jag har hört om en stad till pianoackompanjemang. Officiant var Bengt Merhamre som höll griftetal,et läste valda bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, Var jag går i skogar, berg och dalar och Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Under stilla musik tog broder med familj, svägerskor och svågrar med familj, före detta arbetskamrater från MEAB, representanter från Ulricehamns Sparbank, vänner och grannar ett sista farväl. Som avslutning på akten sjöng Monika Andersson Du är alltid en del utav mej och därefter spelade Ann-Catrin Johansson Våren. Eric Johanssons minnes hedrades med blommor och gåvor till Hjärt-Lungfonden. Gravsättning kommer att ske på Vists kyrkogård.