Annons
Nyheter

Elsa Nilsson

Publicerad 29 maj 2017

I Gällstad och Södra Säms kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Elsa Nilsson, Gällstad, som avled 9 maj i en ålder av 98 år. Efter samlingsmusik och klockringning inledde Annika Persson gudstjänsten med O, huru ljuvlig är din boning, Herre kär. Officiant var Henrik Lööv som höll griftetalet, läste några bibeltexter samt förrättade överlåtelsen. Psalmerna Blott en dag, Det finns djup i Herrens godhet och Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. I anslutning till griftetalet sjöng Annika Persson Hur ljuvt det är att komma och Herren är min herde till eget ackompanjemang. Under stilla musik tog släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning på gudstjänsten spelade Annika Persson Till himmelen dit jag längtar. Under klockringning bars kistan ut till graven på Gällstad och Södra Säms kyrkogård. Elsa Nilssons minne hedrades med vackra blommor och gåvor till Rädda Barnen.

Annons
Annons
Annons
Annons