Nyheter

Ellen Karlsson

Publicerad 3 juli 2017

I Grimsås kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ellen Karlsson, Fiås, Grimsås, som avled den 28 maj i en ålder av 93 år. Som inledning spelades Tröstevisa med tvärflöjt och orgel. Därpå följde den ryska folksången Jag har hört om en stad. Tjänstgörande kantor var Gunilla Olausson, och som sångsolist medverkade Bengt Henningsson och med tvärflöjt och saxofon Larsowe Peterson. Officiant Tomas Jarvid höll ett personligt minnestal. Därefter förrättade han överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Efter överlåtelsen framfördes Oändlig nåd. Psalmerna I denna ljuva sommartid, En vänlig grönskas rika dräkt och Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Akten i kyrkan avslutades med Koppången spelad med saxofon till orgelackompanjemang. I procession bars kistan ut ur kyrkan av barnbarnen för vidare färd till Nittorps kyrkogård, där Ellen Karlsson gravsattes invid maken Knut Karlsson. Ett stilla avsked togs av barnen Sigbritt, Göran, Sixten och Birgitta med familjer, övrig släkt, grannar och vänner samt personal från Hemtjänsten. Efter fridlysning avslutades med psalmen Härlig är jorden. Vid den efterföljande minnesstunden i Grimsås församlingshem framförde dottern Sigbritt Melander ett tack och delade minnesord. Barnbarnsbarnen framförde sången Gud som haver barnen kär varefter Tomas Jarvid framförde sitt och gästernas tack och avslutade med en sång till eget gitarrackompanjemang.