Nyheter

Ebbe Rönn

Publicerad 17 augusti 2017

I Södra Vings kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Ebbe Rönn, Hökerum, som avled den 23 juli i en ålder av 81 år. Efter klockringning spelade Jimmy Sjölund Memory och därefter sjöng Marie Arturén Himlen är oskyldigt blå följt av unison sång i psalmen Blott en dag. Officiant var Lars Kempe som höll griftetalet, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Begravningsbönen inramades av att Jimmy Sjölund sjöng Du är alltid en del av mig och av unison sång i psalmen Bred dina vida vingar. I kyrkan tog makan Gun, dottern Lizette med familj, släkt samt många vänner och grannar ett sista farväl. Som avslutning sjöng Jimmy Sjölund How great thou art och till sist spelades Eternal love. Efter akten inbjöds till minnesstund i Södra Vings församlingshem. Ebbe Rönn hedrades med blommor och gåvor till Cancerfonden.