Nyheter

Benny Karlsson

Publicerad 22 januari 2018

I Tranemo kyrka har det hållits begravningsgudstjänst för Benny Karlsson, Harstigen, Tranemo, som avled den 26 december i en ålder av 73 år. Under klockringningen tändes ljusen på kistan av barnbarn, varefter Gammal fäbodpsalm följd av Koppången framfördes. Kyrkomusiker var Mikael Ramström och som solister medverkade Christina Landoff, solosång, samt Larsowe Peterson, saxofon och tvärflöjt. Officiant Lars-Olle Svensson höll ett personligt griftetal, förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Så tag nu mina händer och Härlig är jorden sjöngs gemensamt. Efter överlåtelsen spelades Imagine med saxofon till orgelackompanjemang. Vid den blomstersmyckade kistan tog makan Birgitta och sönerna Kent och Henric med familjer, broder och svägerska med familj, övrig släkt, grannar och vänner ett stilla avsked. Blommor märktes från bland andra AB Blåkläder och Tranemo IF Skidor. Stad i ljus sjöngs av Christina Landoff och akten i kyrkan avslutades med Tröstevisa framförd med tvärflöjt och orgel. Ett tack framfördes för uppslutningen i kyrkan, blommor och minnesgåvor till Hjärnfonden. Efteråt hölls en minnesstund i Församlingshemmet. Lars-Olle Svensson framförde ett tack, höll en kort andakt och stunden avslutades med psalmsång. Benny Karlsson får sin viloplats i Minneslunden på Tranemo kyrkogård.