Nyheter

Astrid Modig

Publicerad 28 december 2016

I Nittorps kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Astrid Modig. Som ingångsmusik spelades Tears in heaven av Karl-Johan Gollnik på orgel, varefter han sjöng Himlen är oskyldigt blå till eget ackompanjemang. Officiant var Tomas Jarvid som höll griftetal med ledning av orden Jesus tänk på mig och gjorde en återblick i Astrids liv. Därefter läste han några bibelord, förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Psalmerna Blott en dag, Var jag går i skogar, berg och dalar samt Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Vid kistan togs ett sista tack och farväl av den närmaste släkten. Karl-Johan Gollnik framförde även Hallelujah samt Du är för alltid en del utav mig till eget ackompanjemang och som avslutningsmusik spelades Tröstevisa på orgel.